Välkommen till Sörmlands Musteri

Musteriet har för närvarande stäng för mustning i väntan på årets äppelskörd.

Musteriet är eko certifierat sen 2020 har du ekologiska äpplen kan vi förädla dessa till en ekologisk produkt.
Vill du nå oss ring 0152-25250 eller maila på info@sormlandsmusteri.se